znaczenie snu zamordować

kogoś - nie unoś się gniewem
być zamordowanym - poniesiesz ofiarę