znaczenie snu wg chaldejczyków

wino czerwone - dobry humor
wino białe - zadowolenie
rozlać wino - zmarnowane szczęście